Hoe werken wij?

Werking

 

 

Aanmelding

Je kan een afspraak maken via telefoon of het contactformulier op deze site. In de praktijk onderzoeken en behandelen we zowel spraakstoornissen (articulatie en afwijkend mondgedrag) als taalstoornissen (taalontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

 

Onderzoek

 • De onderzoeksfase start steeds met een anamnesegesprek.
 • Daarna volgt een diagnostisch onderzoek waarbij een niveaubepaling gedaan wordt. Hierbij wordt zowel op zoek gegaan naar de zwakke, maar ook de sterke punten van de patiënt. Van deze bevindingen wordt een uitgebreid verslag gemaakt.
 • Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de resultaten besproken worden en een advies voor verdere behandeling geformuleerd wordt.

 

Behandeling

 • De behandeling (frequentie van 1 à 2 keer per week) start na het adviesgesprek of na doorverwijzing via een andere instantie.
 • De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van het kind.
 • Indien wenselijk kan een overleg op school met alle betrokken partijen plaatsvinden.
 • Na 6 maanden volgt een hertesting om de evolutie te evalueren.

 

Tussenkomst ziekenfonds

 • Wij zijn geconventioneerd en hanteren dus de honoraria die vastgesteld zijn door het RIZIV.
 • Voor logopedische behandeling is tussenkomst via het ziekenfonds mogelijk, hiervoor is een medisch voorschrift vereist. Info kan u vinden op de website van het RIZIV.
 • Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan u vaak tussenkomst krijgen via de aanvullende verzekering. Het aantal beurten tussenkomst maar ook het bedrag dat u per sessie terugbetaald krijgt, is per ziekenfonds en per regio verschillend.

 

Betaling

 • Maandelijks wordt gefactureerd naar de patiënt.
 • Bij elk intake-gesprek krijgt u informatie over de terugbetalingsmogelijkheden.