Wie zijn wij?

 

Caroline Huyskens is logopediste en audiologe

 

 

  • was een tiental jaren werkzaam in een interdisciplinaire groespraktijk voor ontwikkelingsstoornissen (Indigo)
  • verbonden aan Thomas More - opleiding logopedie en audiologie (doceren, stagesupervisie, studie- en studentenbegeleiding)
  • zelfstandige praktijk (voornamelijk ontwikkelings- en taalstoornissen)
  • gecertificeerd Hanen-therapeut